Loading

Homeschoolers R Us

Tutors

Parents that would like to make use tutors to assist with their home education can click here for advertisements of individuals or organisations that provide private tutoring services.

Support the Association

Click on the image to apply for a MySchool card and select "Association for Homeschooling" as a beneficiary.

Our Mission

Since its inception in 1992, the Association for Homeschooling has promoted the recognition of the right of parents to educate their children within the family in South Africa, as it is recognised in art. 26 of the Universal Declaration of Human Right which states: “Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.” Since 2010, the Association also promotes these parental rights in the larger Southern Africa region.

Banner
Loading

Blog Articles

Recent blog posts
b2ap3_thumbnail_dbe.jpg
Die Pestalozzi Trust het  2014 begin met ‘n publikasie getiteld : “Onweerswolke dreig vir tuisonderwys”. Hierdie artikel beskryf die ontwikkeling van toenemende samewerking tussen drie partye wat op die lange duur tuisonderwys drasties sal inperk. Die drie partye  is die staat, onderwysvakbonde en institusionele beleggers. Heelwat het hierdie jaar gebeur wat bevestig dat die bekommernisse van die Pestalozzi Trust geldig is, insluitende die beoogde drakoniese regulasies oor tuisonderwys van die Departement...

Support Homeschool Associations to meet with Government

Posted on
b2ap3_thumbnail_dbe.jpg
The homeschool associations need your support to meet with Department of Basic Education in October and January to discuss new proposed regulations on home education.The Pestalozzi Trust started  2014 with the publication of an article titled : “Homeschooling running into heavy weather”. This article describes how a cooperation has developed between three parties, who  will eventually restrict home education drastically. These three parties are government, teacher unions and institutional investors. Much...

Homeschooling High School - Review

Posted on
b2ap3_thumbnail_Homeschool-High-School.jpg
Parents considering home education are often overwhelmed by the endless list of Google search results. They can spend hours on the internet, and still do not know where to start. This is frustrating to parents who want to make a decision on the education of their children, but have limited time.When the children are young, this problem is not that big, because parents mainly need to understand a few legal aspects,...

Privaatonderwys binnekort slegs vir rykes

Posted on
b2ap3_thumbnail_privateschool.jpg
Die Suid-Afrikaanse regering is vyandig gesind teenoor privaatonderwys. Alhoewel die grondwet burgers die reg gee tot onafhanklike skole, gebruik die regering ‘n grondwetlike bepaling dat privaatskole geregistreer moet wees as ’n middel om privaatskole weg te reguleer sodat privaatskole binnekort slegs bekostigbaar sal wees vir rykes. (Waar die ministers hulle kinders heen kan stuur)In 2001 artikuleer die voormalige minister van onderwys, prof. Kader Asmal, hierdie houding soos volg: “No. I've always...
b2ap3_thumbnail_gde.jpg
On 15 November 2013, during a meeting of Gauteng Department of Education (GDE) with homeschooling parents, it was confirmed again that government views home education as a right, but parents should first receive permission before they can exercise this right.An organisation that calls itself “Tuisonderrig” arranged this meeting. Like the previous meeting by this organisation, the meeting strictly focussed on the process that parents must follow to register their children for...

To download a free Beginners Guide and Article on Matric.

Resources

Workbooks that work!
No ‘one size fits all’ pro ...
Geen ‘een nommer moet alma ...
Van Kerkenberg tot Bloedri ...
Making music is childs pla ...
Hodder Books
Benoni, Boksburg, Kempton ...

Special Offers

Tutors

Ouers wat gebruik wil maak van tutors om hulle by te staan in hulle tuisonderwys kan hier kliek vir advertensies van individue en organisasies wat private tutor dienste aanbied.

Ons Missie

Sedert sy oprigting in 1992 het die Vereniging vir Tuisonderwys hom beywer vir die erkenning van ouers se reg om hulle kinders binne familieverband op te voed in Suid-Afrika, soos dit erken word in art. 26 van die Universele Verklaring van Menseregte wat verklaar: “Ouers het die reg om te kies watter tipe opvoeding hulle kinders ontvang.” Sedert 2010 bevorder die vereniging hierdie ouerlike regte ook in die Suider-Afrikaanse streek.

Free Domain Name