Tutors

Parents that would like to make use tutors to assist with their home education can click here for advertisements of individuals or organisations that provide private tutoring services.

Support the Association

Click on the image to apply for a MySchool card and select "Association for Homeschooling" as a beneficiary.

Our Mission

Since its inception in 1992, the Association for Homeschooling has promoted the recognition of the right of parents to educate their children within the family in South Africa, as it is recognised in art. 26 of the Universal Declaration of Human Right which states: “Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.” Since 2010, the Association also promotes these parental rights in the larger Southern Africa region.

Banner

Ondergenoemde artikel is geskryf deur ‘n afgetrede lektor by ’n Suid-Afrikaanse universiteit, wat die lesers ’n insig gee hoe dinge in die praktyk op sommige universiteite gebeur. Die naam van die skrywer en die universiteit word op versoek van die skywer anoniem gehou. ------------------------------

Met volle simpatie het ek prof. Jonathan Jansen se artikel en kommentaar gelees m.b.t. “Die verneukery met uitslae” (DB 13-1-2012) en “Sou ek my kind hier skool toe stuur?” (By 14-1-2012). Lees meer.

Tags , , , ,

South Africans read about a crisis in schools on almost a daily base. During last week, a new crisis was reported, namely that corporal punishment is still administered at schools. Since corporal punishment has been used in schools for hundreds of years and is generally regarded by parents and teachers as an effective means to discipline children, schools have not stopped administering corporal punishment after it became illegal in 1996. This is viewed as a crisis by the opponents of corporal punishment.

Corporal punishment is illegal in South African schools, but a number of organisations and individuals are also promoting the banning of corporal punishment by parents in South Africa. One organisation that is funding these initiatives is “Save the Children” from Sweden. (Sweden is one of two countries where home education is banned.) An attempt by these organisations to ban corporal punishment by parents failed in 2007 when the relevant clause was not included in the Children’s Bill. Read more.

Tags ,

Inligting oor die regstatus van tuisonderwys in Suid-Afrika wat deur die media en staatsamptenare verskaf word is dikwels verwarrend vir ouers. Die doel van hierdie artikel om die regsstatus van tuisonderwys in Suid-Afrika te verduidelik met verwysings na bronne sodat ouers die feite vir hulleself kan verifieer.

The regsituasie is dat internasionale reg, die Suid-Afrikaanse grondwet en die SA Skolewet voorsiening maak daarvoor dat kinders geregistreer kan word vir onderwys tuis. Die praktiese situasie is egter dat baie provinsiale owerhede nie die administratiewe prosesse in plek het om ’n kind te registreer vir tuisonderwys nie. Lees meer.

Tags , , , ,

Tuisskolers het die afgelope jaar probleme met die matriekuitslae ervaar, maar nie net van die ERCO –eksamenraad wat in 2011 die eksamens vir Impak, Delta, Breinlyn, ACE, BCVO en ’n paar ander instansies afgeneem het nie.

Dit betrek weliswaar amper tweeduisend kandidate uit ’n wye verskeidenheid privaatskole en tuisonderwys. Maar daar is veel meer geaffekteerde kandidate uit die staatstelsel – dit is geen verskoning vir swak werk en diens nie, maar dit beteken wel dat mens nie moet dink dat daar geen probleme uit daardie stelsel is nie. Lees meer.

Tags

The Association for Homeschooling received a request for help from Wendy Young from Footprints On Our Land for maths curriculums for Gr 1 and Gr 3. The parents were unemployed for some time and have had to sell up and move back in with their own parents. The Association maintains a mailing list of educational suppliers and distributed this request on this mailing list.

The response from the educational suppliers was overwhelming. Read more.

Tags

Dis was opvallend oor die laaste maande dat tuisonderwys voorgekom het in ’n verskeidenheid gewilde films. Van hierdie films het ook onlangs toekennings ontvang.

Dolphin Tale is ’n 3D film van Warner Bros. en is gebaseer op ’n ware verhaal van ’n beseerde dolfyn wat gered en in ’n akwarium gerehabiliteer is. Twee van die hoofkarakters is kinders. Hazel Clay is die dogter van die persoon wat die akwarium bedryf en is ’n tuisleerder. Sawyer is die seun wat oorspronklik op die dolfyn afgekom het en ‘n belangrike rol speel in die rehabilitasie van die dolfyn. Omdat hy swak presteer  op skool, moes hy die vakansie deurbring in ’n somerskool. Toe hy egter betrokke raak by die rehabilitasie van die dolfyn en ’n intense belangstelling toon in die dolfyn, besluit sy ma om hom uit die somerskool te haal, sodat hy sy belangstellings kan uitleef. Lees meer.

Tags , ,

On 21 September 2011, the Gauteng Department of Education (GDE) had a public meeting with homeschooling parents in Pretoria. This is the first time since 2004 that the GDE had a public meeting about home education, and a representative of the Association for Homeschooling, Freek Kruger, has attended this meeting. The Association also received a video recording of the meeting from the Pestalozzi Trust. The representatives from the GDE were ms. Sakiena Beg, Director of Directorate Independent Schooling and ms. Carol Motshwane, Coordinator for Home Education.

The meeting was arranged by ms. Sophie Breytenbach and the chairman of the meeting was mr. Breytenbach. During the opening, mr. Breytenbach assured the parents that the officials of the department are extremely dedicated and capable people, and parents can relax. After the meeting, ms. Breytenbach urged parents to register with the department, and criticized organisations such as the Pestalozzi Trust for making parents scared of registering and making money in the process. Read more.

Tags , , , ,

As the government intensifies its persecution of homeschoolers in Sweden, the president of the Swedish Association for Home Education (ROHUS) has finally been forced into exile with his family in neighboring Finland. Around Christmas, the family received a letter explaining that the authorities had decided to impose a fine of about R100 000 - R200 000 per parent. The social workers could not guarantee that they could continue homeschooling safely, so the family had to leave the country. Click here to read the complete article.

Please support the homeschooling parents in Sweden by signing the petition by the Association for Homeschooling. Visit www.tuisskolers.org and click on the banner to go to the petition.

Tags

Die Vereniging vir Tuisonderwys het 'n brief aan die Wes Kaapse NG Kerk gerig om die die Vereniging se ondersteuning van die Biddag vir Opvoeding en Onderwys op 12 Feb. 2012 uit te spreek en die NG Kerk op te roep om ook ouers wat tuisonderwys gee in hulle gebede te herdenk. Kliek hier om die brief te lees.

Tags

Daar is konsensus dat die standaard van onderwys in Suid-Afrika veel te wense oorlaat, soos onlangs bevestig deur prof. Jonathen Jansen. Hierdie swak prestasie kan nie toegeskryf word aan ’n tekort aan geld nie. As ’n persentasie van Bruto Binnelandse Produk spandeer Suid-Afrika  5.4% aan onderwys, terwyl die gemiddeld van die wêreld 4.7% is. Al hierdie geld wat aan onderwys gespandeer word kom uit die belastingbetaler en die ouers se sak. Ouers wat hulle kinders na ’n redelike goeie staatskool of ’n privaat skool wil stuur moet groot bedrae opdok. Volgens Discovery Invest gaan ouers van ’n kind wat vanjaar met gr. 1 in ’n private skool begin het, l na raming meer as R1 miljoen nodig hê vir hom of haar om laer- en hoërskool en tersiêre onderrig te voltooi.

Al die groot politieke partye erken dat onderwys in Suid-Afrika in ’n krisis is. Almal van hulle stel voor om nog meer geld te bele in die mislukte onderwysstelsel, en nie een stel voor om die stelsel te vervang met iets wat 'n rekord van sukses het nie. Lees meer.

Tags , , , , ,

Amendments to the Gauteng Education Law have recently been introduced. These amendments have been analysed by the Leendert van Oostrum of the Pestalozzi Trust. This analysis concludes these ammendments are so badly written that it would be very difficult for the Department of Education to prosecute people with this law. Some paragraphs actually state exactly the opposite of what they were intended to mean. Click here to read the complete analysis.

If it is possible for such poor legislation to be passed into law, the entire legislative process is suspicious. Leendert van Oostrum also writes the following on the Tuisonderwys mailing list : "What is shocking to me, though, is not so much the departmental officials who drafted the amendments for the MEC for Education. What is shocking is that the amendments, with those glaring arrors in them, were actually passed into law." Read more.

Tags , ,

Oorwegend het die hoofstroomkoerante die Departement van Basiese Onderwys lof toegeswaai oor die verbetering van die matriek slaagsyfer.

In die afgelope week was daar egter van verskeie kante kritiek op die waarde van matriek. Lees meer.

Tags , , ,

Some parts of the Childrens Act were declared invalid by the Constitutional Court in South Africa. In August 2010 which children were removed from beggars and placed in temporary safe care during a raid. The children's parents approached the high court for an order restoring them to their care, which was granted following the court's assertion that the move constituted an infringement of the right of the child to family care or parental care.Click here to read the full article.

It is tragic to note that the Constitutional Court of an failed state such as South Africa confirms parental rights, while an advanced democratic state such as Sweden allows gross infringement of these rights.

Tags

Aan die begin van die jaar moet Christen ouers weer besluit oor die plek waar hulle kinders onderwys gaan ontvang. In Suid-Afrika kies die meeste Christen ouers om hulle kinders na staatskole te stuur. Slegs ‘n minderheid kies vir tuisonderwys of Christelike privaatskole.

Daar word algemeen erken dat daar probleme is met staatsonderwys. Die kurrikulum is daarop gerig om die intergeloof godsdiens oor te dra (kliek hier vir ‘n verslag hieroor). Die akademiese standaarde van staatskole laat veel te wense oor (kliek hier vir ’n verslag hieroor). Verder is seks, dwelms en geweld probleme in staatskole waaroor gereeld gelees word in die pers. Lees meer.

Tags , , ,

VAN : Pestalozzi Trust vir tuis- en burgerlike onderwys - 4 Januarie 2012

Ontleding van die resultaat in die 2011 matriekeksamen toon dat tuisleerders weereens uitstekend presteer het. Lees meer.

Tags

FROM : Pestalozzi Trust legal defence fund for home and civil education - 4th January 2012

Analysis of results in the 2011 matric examinations shows that homeschoolershave again performed superbly. Read more.

Tags

Tuisskolers.org has reported earlier that although public education in South Africa in general is a failure, there are still a number of public schools that provide excellent results. These schools have parent committees that are actively involved and even appoint additional teachers at their own cost.

During 2012, legislation will be making it increasingly difficult to provide high quality education. Read more.

Tags , ,

Christian Voice held a witness for Domenic Johansson on 23 Dec. 2011 at the Wigmore Hall in London, or more accurately, their National Director did. Stephen Green stood alone, giving out over 350 ‘Justice for Domenic’ leaflets to concert-goers at the annual Swedish Christmas Concert explaining how Domenic had been unjustly taken into care by Social Serices on the Swedish island of Gotland.

Earlier that day, seven Christian Voice supporters witnessed outside the Swedish Embassy in Montague Street from 12 noon until it closed for Christmas at 1pm. Several diplomats took leaflets. South African parents can also support a campaign directed at the Swedish embassy in Pretoria by visiting www.tuisskolers.org and clicking on the banner.

Tags

In 'n lesing waar Bill Gates teenwoordig is, verduidelik Salman Khan waarom videos beter as onderwysers is om inhoud te verduidelik. Salman verduidelik hoe skole baie meer effektief kan funksioneer as elke leerling teen sy eie tempo vorder deur sy klasse oor video te ontvang, en waar onderwysers slegs uithelp daar waar leerlinge vashaak. Dit kom neer op die toepassing van 'n tuisonderwysmodel op skole.

'n Artikel in 'n American Thinker ('n elektroniese akademiese tydskrif) verduidelik hoe e-boek lesers soos Kindle (en iPad) die onderwys kan verander. E-boek lesers gee leerlinge toegang tot meer as 800 000 gratis boeke. 'n Groter biblioteek as wat baie universiteite het. Hierdie tegnologie maak skole soos hulle tans funksioneer toenemend onnodig.

Tags , , ,

"It is clear that home schooling was fundamental to civilisation as the only form of education for many years. Parents had a unique right to and responsibility for their children's education. Once state schools were established in the late nineteenth century, they took over the parents' unique position. But, as the inadequacies and shortcomings of education systems gradually became obvious, parents increasingly began re-claiming their rights as primary educators."

This extract is from a research article by Susette Brynard of the University of the Free State. Click here to read the full article.

Tags , , ,

To download a free Beginners Guide and Article on Matric.

Resources

The Solutions for all cour ...
Alles wat jy nodig het - E ...
Christian-Homeschool Progr ...
IMPAK Learning Centres
Learning Centre mailing li ...
Rekeningkunde maklik gemaa ...
Christian home-schooling c ...
Mac Millan Clever Books

Special Offers

Tutors

Ouers wat gebruik wil maak van tutors om hulle by te staan in hulle tuisonderwys kan hier kliek vir advertensies van individue en organisasies wat private tutor dienste aanbied.

Ons Missie

Sedert sy oprigting in 1992 het die Vereniging vir Tuisonderwys hom beywer vir die erkenning van ouers se reg om hulle kinders binne familieverband op te voed in Suid-Afrika, soos dit erken word in art. 26 van die Universele Verklaring van Menseregte wat verklaar: “Ouers het die reg om te kies watter tipe opvoeding hulle kinders ontvang.” Sedert 2010 bevorder die vereniging hierdie ouerlike regte ook in die Suider-Afrikaanse streek.