ACCELERATED CHRISTIAN EDUCATION Accelerate your child to their full potential today, by Readmore
SCHOOL ACCOUNTING MADE EASY Presteer in Rekeningkunde – Achieve in Accounting Readmore
Your Future – International Online Education Readmore

Homeschool ABC

A

Approaches

Popular homeschooling approaches and styles ...

+ View
B

Beginning

5 Easy steps to start homeschooling ...

+ View
C

Curriculum

How to choose a curriculum for your family ...

+ View

Videos

Hoeveel tuisskolers is daar in Suid-Afrika?

Aangesien meer as 90% van tuisskoolouers nie registreer by die Departement van Onderwys of enige ander instelling nie, was daar tot dusver geen objektiewe of verifieerbare skatting van hoeveel tuisleerders daar in Suid-Afrika is nie. Skattings wat in die pers aangehaal is wissel van 30 000 tot 120 000.

In die sensus van 2011 is daar vir die eerste keer ’n vraag oor tuisonderwys (vraag P-18) in die sensus vraelys ingevoer. In die vraag oor watter soort opvoedkundige instelling bygewoon word, was daar ’n opsie om tuisonderwys te kies. Die Pestalozzi Trust het baie navrae ontvang oor die vraag of ouers hierdie vraag behoort te beantwoord. Ouers was bekommerd dat die beantwoording van hierdie vraag tot vervolging kan lei. Die Pestalozzi Trust het ’n verklaring uitgereik en aanbeveel dat ouers hierdie vrae eerlik beantwoord, aangesien die voltooing van die vraag nie tot vervolging kan lei nie en omdat die tuisskoolgemeenskap hierdie getalle nodig het.

Die uitslae van die sensus is onlangs vrygestel en volgens hierdie uitslae is daar 56 857 leerders wat tuisonderrig ontvang in Suid-Afrika. Ongeveer 12 000 van hierdie leerders is egter bo die ouderdom van 18, en is waarskynlik leerders wat nie matriek voltooi het nie en dit deur afstandsonderwys probeer voltooi. Dit kom daarop neer dat daar ongeveer 45 000 leerders is wat in ’n skool kon wees, maar hulle onderwys tuis ontvang.

Aangesien baie ouers huiwerig was om die vraag oor tuisonderwys te antwoord uit vrees vir vervolging, kan daar aangeneem word dat die opname van die sensus waarkynlik ’n onderskatting is. As aangeneem dat dit ’n onderskatting van 50% is, is ’n meer akkurate skatting van die hoeveelheid tuisleerders moontlik soveel as 90 000.

United Family International, ’n organisasie wat hom bevorder vir die gesin as bousteen van die samelewing het onlangs ’n opname oor tuisonderwys gemaak onder sy lede. Hierdie opname het aangedui dat 66% van die ouers wat ondervra is, aangedui het dat hulle nie tans tuisonderwys gee nie, maar oorweeg om dit in die toekoms te doen. As hierdie 66% van die ouers oor die volgende 5 jaar sou begin met tuisonderwys, so dit lei tot verdere sterk groei van tuisonderwys.

Gegee dat daar ongeveer 12 miljoen leerders in Suid-Afrikaanse skole is, impliseer dit dat tuisleerders ongeveer 0.75% van die skoolgaande bevolking uitmaak. Soos staatsonderwys in Suid-Afrika verval, kan verwag word dat die hoeveelheid tuisleerders gaan aanhou groei. Dit word bevestig deur Google Trends waarvolgens Suid-Afrika naas die VSA die land waar die meeste soektogte na die woord “homeschooling” gedoen word. In die VSA is die tuisleerders al ongeveer 3% van die skoolgaande bevolking en dit word beraam dat dit groei teen 10-12% per jaar. As tuisonderwys tot dieselfde vlakke groei as die VSA, kan die hoeveelheid tuisleerders in Suid-Afrika groei tot 360 000.

As daar aangeneem word dat tuisskoolouers gemiddeld ongeveer R5 000 per jaar per leerder spandeer aan produkte en dienste vir hulle kinders (dit kos die staat ongeveer R10 000 per leerder om staatsonderwys te verskaf), dan is die mark vir produkte en dienste vir tuisleerders ongeveer R450 miljoen per jaar met ’n potensiaal om te groei tot R1.2 triljoen. Tuisonderwys is dus vir seker ’n mark waarvan opvoedkundige verskaffers moet kennisneem.

hoeveel tuisskolers

Kan kinders ‘n Suid-Afrikaanse matriek deur tuison...
Moet tuisskoolouers registreer by die Departement?...

Related Posts

 

Comments 2

Bouwe van der Eems on Monday, 11 February 2013 14:39

Ons het heelwat boodskappe ontvang van tuisskoolouers wat se dat hulle nie deelgeneem het aan die sensus nie, en dus nie getel is nie.

'n Ander ouer maak die interesante opmerking dat sommige sensusvorms nie die tuisonderwys opsie gehad het nie. "...you may be interested to know that our census forms did not have homeschooling as an option. Both my wife and I were involved in answering the questions but that particular question only offered state school attendance and private school attendance as options. We chose the latter, considering it to be the most accurate. Your article, in my reading, suggests that there was inconsistency in the census forms; homeschooling as an educational institution was either added or abrogated during the census process."

Hierdie terugvoering bevestig die aanname dat die sensus die hoeveelheid tuisskolers onderskat het.

Ons het heelwat boodskappe ontvang van tuisskoolouers wat se dat hulle nie deelgeneem het aan die sensus nie, en dus nie getel is nie. 'n Ander ouer maak die interesante opmerking dat sommige sensusvorms nie die tuisonderwys opsie gehad het nie. ".[i]..you may be interested to know that our census forms did not have homeschooling as an option. Both my wife and I were involved in answering the questions but that particular question only offered state school attendance and private school attendance as options. We chose the latter, considering it to be the most accurate. Your article, in my reading, suggests that there was inconsistency in the census forms; homeschooling as an educational institution was either added or abrogated during the census process[/i]." Hierdie terugvoering bevestig die aanname dat die sensus die hoeveelheid tuisskolers onderskat het.
Bouwe van der Eems on Wednesday, 27 February 2013 19:58

As aangeneem word dat die tuisleerders in die provinsies proporsioneel versprei is soos wat die bevolking versprei is, dan kan die aantal tuisleerders in die provinsies soos volg geskat word:
Eastern Cape 11408
Free State 4773
Gauteng 21335
Kwazulu Natal 17849
Limpopo 9396
Mpumalanga 7023
North West 6102
Northern Cape 1992
Western Cape 10122

As aangeneem word dat die tuisleerders in die provinsies proporsioneel versprei is soos wat die bevolking versprei is, dan kan die aantal tuisleerders in die provinsies soos volg geskat word: Eastern Cape 11408 Free State 4773 Gauteng 21335 Kwazulu Natal 17849 Limpopo 9396 Mpumalanga 7023 North West 6102 Northern Cape 1992 Western Cape 10122
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 27 April 2017
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.

Legal & Research

Legal Status

Home Education is legal in South Africa and internationally.

+ View

Homeschool Research

Research consistently proves that homelearners perform better.

+ View

History of homeschooling in South

History of home education in South Africa   Home schooling (which

+ View

Centres

How to find a learning centre

Since there is no central registry of learning centres, they are

+ View

Start a Learning Centre

Important considerations when starting a learning centre

+ View

Learning centre overview

Regulatory environment & support for learning centres

+ View

Support

Tutors

Tutors provide additional support to homeschooling parents. ... ...

Homeschool Forums

Where homeschoolers in South Africa discuss and share ... ...

Homeschool family blogs

Blogs by homeschooling families sharing their experiences and advice. ...

Support Groups

Parents living in the same area that support each other. ....... ...

Curriculums

South African Virtual School

Our motto “Eruditio pro Vita" meaning "Learning for Life" ...

Beit HaSefer

Tailor made Home Education by Beit HaSefer (No ‘one size fits all’ ...

Cambrium

  Cambrium is a globally recognised online education platform that ...

Leer Programmeer

www.toekomsweb.wordpress.com Ons bied 'n 13-weke Kursus aan by ...

Q & A

What about matric?
There are a number of ways that homelearners can get a matric. The most popular form of matric is the academic matric. W...
4042 Hits
What is the best curriculum?
There is no curriculum that is the best curriculum for all families. Parents must have a look at as many as possible cur...
3448 Hits
Free and 2nd Homeschool resources
The sahomeschoolers.org website has a list of selected free resources that are available, as well as a service where hom...
3796 Hits
ABCmouse
Buy now 
  • Prev
  • Curriculums & Resources
Scroll to top